| Arbeidsverzuim

 

Zodra de werknemer ervoor gekozen heeft om - in geval van een klacht of ziekte - te verzuimen kan CBZ in opdracht van de werkgever of arbodienst ingezet worden om een verzuimbezoek te verrichten. In gesprek met de werknemer staat nooit de klacht of ziekte ter discussie maar zal het keuzegedrag van de werknemer besproken worden. De werknemer zal in het gesprek met de verzuimrapporteur gestimuleerd worden om het werk weer geheel of gedeeltelijk te hervatten. Er wordt niet alleen een concrete afspraak gemaakt over het moment van werkhervatting maar ook, indien nodig, over de wijze waarop de werkhervatting kan plaatsvinden. De CBZ-verzuimrapporteur stimuleert in dat geval de werknemer mee te denken over werkhervatting in aangepaste werkzaamheden en/of werktijden zodat hierover tussen werknemer en werkgever afspraken gemaakt kunnen worden. Op deze wijze wordt de drempel om het werk te hervatten verlaagd en wordt de verzuimduur beperkt.

 

 

 

Wanneer de werkgever twijfelt over de verzuimreden of legitimiteit van het verzuim of als hij zich zorgen maakt, kan het verzuimbezoek als controlemiddel dienen. Wanneer het verzuimbezoek structureel is opgenomen in het verzuimbeleid verhoogt het ook de drempel om te verzuimen. Naarmate het verzuimbezoek vaker wordt ingezet, zullen werknemers steeds bewuster omgaan met de keuze om al dan niet te verzuimen. Hierdoor heeft het verzuimbezoek op termijn ook een preventieve werking.

Button nieuws/actualiteitButton werken bij CBZButton contact CBZButton route CBZ
Werken bijContactRoutebeschrijvingRouteplanner
transparantButton terugtransparantButton print
Button CBZ Aanvraagformulier verzuimbezoektransparent
vraagdirectaan
Foto Arbeidsverzuim CBZ
transparantHometransparant:::transparantSitemaptransparant:::transparantDisclaimer :::transparantButton e-mail CBZtransparant:::transparantTelefoontransparantKlantenservice: (0162) 31 87 13transparant:::transparantCopyright © 2011 CBZ
transparant>CBZ Verzuimservice B.V.transparant