| Schoolverzuim

Studenten volgen een studie om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Toch heeft het verzuimgedrag van studenten er de afgelopen jaren bijvoorbeeld toe geleid dat één op de vier studenten op het MBO zonder diploma de school verlaat. Omdat uit onderzoek is gebleken dat verzuimgedrag een belangrijke voorbode is van voortijdig schoolverlaten kiezen juist ROC’s voor CBZ-verzuimbezoeken om leerlingen zo goed mogelijk bij de les te houden.

Verzuimende studenten worden thuis bezocht door een CBZ-verzuimrapporteur. Zo wordt gecontroleerd of de student thuis is en wordt in gesprek met de student en/of de ouders het verzuimgedrag besproken en wordt een concrete afspraak gemaakt met de student gericht op het hervatten van de les of (het hervatten van) contact met school. Tevens wordt zo informatie verkregen op basis waarvan vanuit school een noodzakelijke vervolgactie ingezet kan worden waardoor eventueel toekomstig verzuimgedrag wordt voorkomen. Het laten verrichten van verzuimbezoeken heeft uiteraard ook een preventieve werking omdat de keuze om te verzuimen vervolgens minder snel gemaakt zal worden.

Klik hier voor meer informatie over CBZ en schoolverzuim (u wordt naar de website van CBZ Verzuimservice B.V. geleid).

.

Button nieuws/actualiteitButton werken bij CBZButton contact CBZButton route CBZ
Werken bijContactRoutebeschrijvingRouteplanner
transparantButton terugtransparantButton print
Button CBZ Aanvraagformulier verzuimbezoektransparent
vraagdirectaan
transparantHometransparant:::transparantSitemaptransparant:::transparantDisclaimer :::transparantButton e-mail CBZtransparant:::transparantTelefoontransparantKlantenservice: (0162) 31 87 13transparant:::transparantCopyright © 2011 CBZ
transparant>CBZ Verzuimservice B.V.transparant