| Veel gestelde vragen

Wat voor achtergrond heeft een verzuimrapporteur?
Verzuimrapporteur is een erg leuk beroep dat niet voor iedereen is weggelegd. Om voor de functie van verzuimrapporteur in aanmerking te komen wordt minimaal MBO-niveau gevraagd. CBZ heeft een gevarieerd personeelsbestand met ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Uiteraard stellen wij hoge eisen aan communicatieve vaardigheden, discretie en flexibiliteit.


De CBZ-verzuimrapporteurs hebben veelal een ruime levenservaring en bezitten de kwaliteiten om zowel met een bankdirecteur als een machinebankwerker of een spijbelende student een verzuimgesprek aan te gaan en afspraken te maken. Het zijn sociale mensen met een drive om anderen te motiveren.


Wat is de meerwaarde van CBZ? Ik kan toch gewoon een leidinggevende het verzuimgesprek laten voeren?
CBZ is een onafhankelijke organisatie. De verzuimrapporteur treedt de verzuimer onbevooroordeeld tegemoet waardoor ruimte ontstaat voor een open dialoog.


CBZ heeft de flexibiliteit in huis om nog dezelfde dag in heel Nederland het bezoek af te leggen en een telefonische terugkoppeling te geven aan de opdrachtgever.


De verzuimrapporteurs van CBZ zijn opgeleid om een resultaatgericht verzuimgesprek te voeren en te sturen op verzuimgedrag.

 

 

Kan ik het verzuimbezoek ook alleen inzetten wanneer ik een onderbuikgevoel heb en de situatie niet vertrouw?
Indien deze keuze wordt gemaakt door een opdrachtgever, attenderen wij hem altijd op de mogelijke gevolgen van het selectief inzetten van verzuimbezoeken. Indien het onderbuikgevoel niet terecht is, kan de verzuimer zich hierdoor gewantrouwd voelen waardoor een averechts effect wordt bereikt.
Daarom adviseert CBZ haar klanten om het verzuimbezoek bijvoorbeeld “ad random” om de 2 of 3 verzuimmeldingen in te zetten zodat iedere verzuimer mogelijk bezocht kan worden. Dit versterkt de preventieve werking van het verzuimbezoek. Uiteraard is het dan ook van belang dat het binnen de gehele organisatie bekend is dat bij verzuim iedereen een verzuimbezoek kan verwachten.


Wat is het verschil met leerplicht, de leerplichtambtenaar bezoekt toch ook

studenten indien nodig?
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet en wordt ingezet door de gemeente. De leerplichtambtenaar komt pas na drie verzuimdagen in beeld of later, indien een student tijdens een periode van vier opeenvolgende weken meer dan 1/8 deel van de onderwijstijd verzuimt.
CBZ wordt bij verzuim ingezet door een onderwijsinstelling met een actief verzuimbeleid waarbij het verzuimbezoek dient als effectief instrument om verzuim te voorkomen, te verkorten en terug te dringen. CBZ kan vanaf de eerste verzuimdag in actie komen, het verzuimgedrag van de student bespreken en afspraken maken over het hervatten van de lessen. Op deze wijze worden studenten al gedurende hun opleiding voorbereid op het bewust omgaan met verzuim op de arbeidsmarkt.

Button nieuws/actualiteitButton werken bij CBZButton contact CBZButton route CBZ
Werken bijContactRoutebeschrijvingRouteplanner
transparantButton terugtransparantButton print
Button CBZ Aanvraagformulier verzuimbezoektransparent
vraagdirectaan
transparantHometransparant:::transparantSitemaptransparant:::transparantDisclaimer :::transparantButton e-mail CBZtransparant:::transparantTelefoontransparantKlantenservice: (0162) 31 87 13transparant:::transparantCopyright © 2011 CBZ
transparant>CBZ Verzuimservice B.V.transparant