Ook bij “niet thuis” wordt een afsprakenbrief achtergelaten voor de verzuimer. Hierin staat de door de opdrachtgever gewenste actie die de verzuimer vervolgens moet nemen. De rapportage beantwoordt de vragen die in het verzuimgesprek aan de orde zijn gekomen. Hierdoor wordt inzicht gegeven in hoe en wanneer de verzuimer weer gaat doen wat hij kan of moet doen. De rapportage wordt afgesloten met de afspraak die met de verzuimer is gemaakt. In 75% van de gevallen is dit een afspraak tot werkhervatting, zonder tussenkomst van een bedrijfsarts! In de gevallen dat er op korte termijn geen hervatting mogelijk is, zal de rapporteur een advies geven over de vervolgstap die kan worden genomen. De verzuimrapportage van CBZ is afgestemd op de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Verbetering Poortwachter.

| Interview & rapportage

De inhoud van het gesprek is bepalend voor het resultaat van het verzuimbezoek en de bruikbaarheid van de terugkoppeling die u ontvangt. In ieder verzuimgesprek wordt een aantal vaste onderwerpen besproken die inzicht geven in de verzuimsituatie en het verzuimgedrag.


De verzuimrapporteur is tijdens het gesprek bedacht op:
pijlde mogelijkheden die de verzuimer heeft om in aangepaste werkzaamheden of

pijlmet aangepaste werktijden het werk geheel of gedeeltelijk te hervatten;
pijlfactoren die werkhervatting in de weg staan of juist bespoedigen;
pijlde redenen waarom de verzuimer de keuze maakt om te verzuimen;
pijlde eventuele gelegenheid die de verzuimer krijgt om te verzuimen.

 

Ieder verzuimgesprek wordt afgesloten met een concrete afspraak over het hervatten van activiteiten.

Button nieuws/actualiteitButton werken bij CBZButton contact CBZButton route CBZ
Werken bijContactRoutebeschrijvingRouteplanner
transparantButton terugtransparantButton print
Aanvraagformulier verzuimbezoektransparent
vraagdirectaan
Foto Interview & rapportage CBZ
transparantHometransparant:::transparantSitemaptransparant:::transparantDisclaimer :::transparantButton e-mail CBZtransparant:::transparantTelefoontransparantKlantenservice: (0162) 31 87 13transparant:::transparantCopyright © 2011 CBZ
transparant>CBZ Verzuimservice B.V.transparant