| Kwaliteit

CBZ streeft naar continuïteit en tevredenheid bij de klant. De kwaliteit van de dienstverlening staat hierbij centraal. CBZ werkt uitsluitend met professionele medewerkers die intern zijn opgeleid. Bij de periodieke evaluatie met klanten wordt altijd gelet op aspecten in de dienstverlening die voor verbetering vatbaar zijn. Alle maatregelen die duurzaam kunnen bijdragen aan de beheersing en verbetering van de kwaliteit worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

Enkele onderwerpen die in het kwaliteitshandboek zijn vastgelegd zijn o.a. het privacyreglement en de klachtenprocedure.

 

Privacyreglement

Door de vertrouwelijkheid van de informatie die bij het verrichten van een verzuimbezoek wordt uitgewisseld, is CBZ verplicht deze gegevens uiterst zorgvuldig te behandelen.

Het strikt hanteren van het privacyreglement door alle medewerkers van CBZ borgt de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Klacht of compliment

Waar mensen werken worden prestaties geleverd maar ook fouten gemaakt.
Het is de kunst om van fouten te leren en daarna de juiste maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. CBZ beschikt over een centrale klachtenadministratie waarin elke klacht wordt vastgelegd. Hierdoor is er inzicht in de frequentie en de aard van elke klacht of afwijking in de dienstverlening en kunnen corrigerende en preventieve maatregelen worden genomen.


Met uw klacht of compliment kunt u terecht bij onze klantenservice.


Button nieuws/actualiteitButton werken bij CBZButton contact CBZButton route CBZ
Werken bijContactRoutebeschrijvingRouteplanner
transparantButton terugtransparantButton print
Button CBZ Aanvraagformulier verzuimbezoektransparent
vraagdirectaan
Foto Kwaliteit CBZ
transparantHometransparant:::transparantSitemaptransparant:::transparantDisclaimer :::transparantButton e-mail CBZtransparant:::transparantTelefoontransparantKlantenservice: (0162) 31 87 13transparant:::transparantCopyright © 2011 CBZ
transparant>CBZ Verzuimservice B.V.transparant